Bo romslig og fritt på Hedemarken

Velkommen til Rønningstad i Løten, som skal selges i 2020

Velkommen!

Nå i 2020 skal vi selge gården vår. Det er vemodig, men nå er det tid for at andre kan…

Våningshus

Min far bygde ut huset da vi kom tilbake hit i 1965. Huset er romslig og ligger veldig fint til….

Beliggenheten

Det er vakkert på Rønningstad. Både sommer og vinter. Gården ligger fritt og åpent i landskapet. Her har vi om…

Landbruk

Gården er konsesjonpliktig med bo- og driveplikt. Siden det kreves en god del areal for å drive landbruk på fulltid,…

Dyreliv

Elgen er aldri langt unna. Vi har et rikt fugleliv, og når det er sporsnø, ser vi hvor mange slags…

Vei, vann og avløp

Vi har 800 meter privat veg som vi deler med naboene. Vi har eget vann fra bekken, og sisterne der…

Stabburet

Laftet stabbur fra 1931. Brutto grunnflate 26 kvm.

Garasjen

Garasjen fra 1982 har ei grunnflate på 75 kvm. TIl venstre er gjort om til isolert snekkerverksted. To store porter…

© 2020 Bo romslig og fritt på Hedemarken. Theme by Anders Norén.